Puppies

04/10/2015 09:27

The ultrasound showed that Serafina is expecting puppies :-)
We hope and believe that the puppies will inherit mom and dad's amazing heads, furs and lovely temperament.
All things that togehter makes a true RTB!
If you are interested, please contact us.

Ultraljudet visade att Serafina väntar valpar :-)
Vi hoppas och tror att valparna kommer att ärva mamma och pappas fantastiska huvuden, pälsar och härliga temperament.
Allt det som tillsammans gör en riktig RTB!
Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss.


Mom & dad