Valpglädje :-)

28/10/2015 14:45

Vi är lyckliga över att Serafina och Masiks valpar är födda.
Det blev två solida svarta pojkar och en flicka som kan vara svart och tan eller kanske också solid svart. 
Bebisarna är starka och med fantastisk glans i pälsen och Serafina är en så fantastisk liten mamma, som RTB tenderar att vara.
Den här kombinatonen är 0 % inavel

We are happy to annonce that Serafina and Masiks puppies have arrived.
Serafina had two solid black boys and one girl that might be black and tan or maybe also solid black.
They are healthy and shiny, Serafina is such a good mother, as RTB tends to be.
This combination is 0% inbreeding

Serafinas valpar