RTB first years in Sweden

(Kan öppnas i filen till höger för mer läsvänlig version som PDF )

På utställning är en av de vanligaste, och första kommentaren en ägare av RTB får  "Oh det här är  den nya rasen som precis blivit godkänd! " 
För oss som varit med sedan starten är rasen alls inte ny och godkänd av SKK har de varit sedan de första hundarna registrerades i SKKs annexregister 2007.

Men det är klart, det tog väldigt lång tid innan vi fick möjlighet att visa våra hundar på utställning. Onödigt lång tid kan tyckas.  Sveriges första RTB  Låt oss blicka bakåt lite. De första hundarna, som senare kom att registreras i Svenska kennelklubben, var tre Tjeckiska tikar som anlände våren 2006.  Det var Chelsea Black Hekate, Fantasia Aneriko och Eternity Aneriko. Senare samma år importerades en vuxen tik, Russkaja Istorija Zhakonya, från Irina Larkina, en av Rysslands absolut ledande uppfödare inom rasen. Tillsammans med Iriska kom även 8 månader gamla Nevskaja Uslada Sumerechny Tuman uppfödd av Vitaly Kudrytseva kennel Nevskaja Uslada.  Alla dessa 5 hundar importerades av kennel Shibumis.
De här hundarna kom alltså redan 2006 men först 2007 gavs möjlighet att registrera dem i SKKs så kallade annexregister. Under 2006 importerades även några hundar från Tjeckien som dessvärre aldrig registrerades i SKK.  

Den absolut första RTBn att få sina blåblodiga anor inskrivna i rullarna var Chelsea Black Hekate, hennes valpar, födda 20070514, med N U Sumerechny Tuman blev även Sveriges första valpkull i rasen. Ingen av de valparna har senare lämnat avkomma. 
I den andra svenskfödda kullen e N U Sumerechny Tuman u Russkaja Istorija Zhakonya föddes 20070524 4 valpar fördelade på 1 hane och tre tikar. 
En av de valparna var Shibumis Balthazar.  Han har till dagens dato blivit pappa till 5 kullar undan 4 tikar och i hans andra kull med Fantasia Aneriko hittar vi Shibumis Filimon som sedermera kom att bli pappa till Sveriges första champion, Tifkas All Dressed In Brown. Mamma till T all Dressed in Brown är Chyta Color Vinny Vrch, imoprt från Tjeckien. Detta kom att bli den enda kull hon lämnade.  
Shibumis Balthazar är även pappa till SE UCH Shibumis Hedvig som i sin tur lämnat (efter två olika hanar) SE UCH Stensöbäcken's AFifi  och Stensöbäcken's Bixa.  

Registreringar 2007 
2007 registrerade allt som allt 15 RTB, varav 8 var importer. Utav importerna var 2 från hemlandet Ryssland och 6 från Tjeckien.  De importerade hundarna var;
Chelsea Black Hekaté (2 kullar)  
Nevskaja Uslada Sumerechny Tuman (5 kullar) har barnbarn 
Russkaja Istorija Zhakonya (4 kullar) har barnbarn 
Eternity Aneriko Aldrig använd i avel 
Fantasia Aneriko (5 kullar) har barnbarn 
Fan Color Vinny Vrch (4 kullar) 
Donny Color Jizerska Protez (1 kull) har barnbarn 
Catty Color Jizerska Protez (2 kullar)   

Registreringar 2008 
2008 registrerade allt som allt 17 RTB varav 5 importer.  1 från Ryssland och 4 från Tjeckien varav 2 är kullsystrar. 
Erny Od Krasne Reky (5 kullar) har barnbarn 
Nevskaja Uslada Tsvetnaya Zhemchuzh (4 kullar) har barnbarn 
Mikhail Black Hekate Aldrig använd i avel 
Chyta Color Vinny Vrch (1 kull, mamma till Sveriges fösta champion) 
Cheer Color Vinny Vrch (2 kullar)  
Registreringar 2009  2009 registreras allt som allt 32  RTB varav 7 importer, 1 från Ryssland och 6 från Tjeckien. 2 är kullsyskon, 2 är halvsyskon på tikens sida (Viola) samt 2 halvsyskon på pappans sida (BarBar Paint Z Podchotuci) 
Hil Color Vinny Vrch (6 kullar) har barnbarn 
BarBar Paint Z Podchotuci (9 kullar) har barnbarn 
Patty Color Vinny Vrch (1 kull) 
Nara Color Vinny Vrch (2 kullar) 
Stanley Aneriko Aldrig använd i avel 
Samantha Aneriko (2 kullar) har barnbarn 
Ruscanis Hobbit Aldrig använd i avel 
 
Registreringar 2010 t o m 2014 (30 oktober) 
Under åren 20102013 ligger statistiken på antalet registrerade hundar runt 30 per år med ungefär samma fördelning på svenskfödda och importerade hundar. Fram tom 2013 överväger importerna
från Tjeckien, till stor del pga att det fortfarande är dyrt, krångligt och tidsödande att importera från Ryssland.  
År 2014 (tom 30 oktober) syns direkt en skillnad då importreglerna nu ändrats och antalet importer från Ryssland stiger markant. Hittills under året har  13 hundar kommit från Ryssland och endast 3 från Tjeckien. Även möjligheten att ställa ut bidrar säkert till att antalet registreringar ökar.
I januari 2014 nådde rasen 200 registrerade hundar och det ska bli intressant att se hur uppfödare kommer att förvalta rasen framöver då det i skrivande stund finns 233 RTB.
 
Hinder på vägen 
Den 1 juli 2009 kommer ett omstörtande besked från SKKs Avelskommitté. Man har beslutat att ingen omregistrering av bolognese och russkaya tsvetnaya bolonka från Tjeckien kommer att ske. Beslut att inte godkänna exportstamtavlor utfärdade av tjeckiska kennelklubben för hundar av raserna bolognese och russkaya tsvetnaya bolonka och grundar sej på att Tjeckiska kennelklubben (CMUK) tillåtit korsning mellan RTB och Bolognese. I Tjeckien heter rasen även Färgad Bolognese.  
För att importera RTB från Tjeckien kräver SKK att vi söker dispens och med dispensansökan skickar med en kopia av hundens tjeckiska registreringsbevis. Det ställer stora krav på planering då vi förutom detta måste ansöka hos jordbruksverket om tillstånd att importera valp under tre månaders ålder. 
Frågan om RTB i Tjeckien lyfts även vidare till FCI där FCI kräver av CMUK att man dels använder hemlandets rasnamn, inte korsar raserna samt använder orginalstandarden.  CMUK är snabb att följa upp och korrigera enligt FCIs beslut och rasen byter nu namn från Barevný boloský psík (färgad bolognese) till RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA (Rysk färgad knähund). Stamböckerna stängs och korsningar kan inte längre göras.  (Se fotnot) 
Under tiden pågår även arbetet med att få utställningsrätt för rasen. SKK informerade redan 2007 att rasen automatiskt skulle tilldelas utställningsrättigheter så fort standarden på orginalspråk översänts från RKF (Ryska kennelklubben). 
Alla som var med redan då minns vilket arbete som pågick. Vi skickades än hit än dit och alla gav motstridiga svar. Från SKKs håll fick vi information om att de trots påstötningar inte fått in orginalstandarden och från Ryskt håll sade man sej ha skickat standarden.  
Vi som arbetade för rasen hade ingen möjlighet att påverka och när standarden reviderandes 2010 och sedan publicerades i RKFs Bullentin för att "vinna laga kraft" godtog SKKs standardkommitté inte heller den inskickade bullentinen för översättning utan krävde nu att standarden skulle finnas tillgänglig på Engelska från RKF. Rasens skulle sedan bedömas utifrån den engelska standardöversättningen på svenska utställningar 
Det är kanske svårt att se idag hur frustrerande hela processen mot utställningsrättigheterna var, men det ligger mycket arbete och stort engagemang i rasens historia som inte alla gånger är synligt.  Bland annat skickades en skrivelse till Svenska kennelklubbens centralstyrelse, CS, där man ifrågasatte gången för översättning/utsällningsrättigheter. CS valde att denna gång stötta Arbetsgruppen (tidigare standardkommitten) för standardfrågors beslut.  (Se fotnot)
Vi kunde alltså fortfarande inte visa våra hundar på utställning och kanske var det en bidragande orsak till att intresset och engagemanget för att starta en rasklubb inte lyfte riktigt. Trots mycket arbete och långt gånget arbete var det bara att inse att en klubb kräver mer än tre intresserade uppfödare för att lyfta och den klubb som bildades 2009 konstituerades aldrig.  

Utställnigsrättigheter SKK 
Äntligen under hösten 2012 finns en engelsk standardöversättning från RKF och RTB kan slutligen ställas ut officiellt. Startdatum blir den 1 januari 2013. Detta gör att intresset för rasklubb åter blir aktuell och en sådan bildas.
Så i Göteborg 20130103 bedöms rasen för första gången i Sverige. Domare är Kenneth Edh och han har 8 hundar att bedöma, 2 hanar och 6 tikar.  
Sveriges första BIR hund heter Nara Coler Vinny Vrch och är en tik importerad från Tjeckien. Tifkas all dressed in brown blir BIM och båda hundarna tilldelas förstås Cert.  

Fullständiga resultat från första Svenska officiella utställningen 20130103001 GÖTEBORG (1) UTSTÄLLNING INT 
TIFKAS ALL DRESSED IN BROWN ÖKL: Excellent ÖKK: 1 CK BHKL: 1 CERT BIM
OUDY BLACK HEKATÉ ÖKL: Very Good ÖKK: 2
MELLVIN'S 'DORABLE SUSANNA JUNKL: Very Good JUNKK: 1
TIFKAS BLACK DIAMOND ÖKL: Excellent ÖKK: 2 CK BTKL: 2 RCERT
ALACVET VINNY VRCH UKL: Excellent UKK: 1
PATTY COLOR VINNY VRCH ÖKL: Very Good ÖKK: 4
NARA COLOR VINNY VRCH ÖKL: Excellent ÖKK: 1 CK BTKL: 1 CERT BIR
SHIBUMI'S DORIS ÖKL: Excellent ÖKK: 3 

Svenska champions 
När detta skrivs (30 oktober 2014) har redan 13 SE UCH korats, och det är följande hundar; 
Nara Color Vinny Vrch 
Tifkas All Dressed In Brown 
Oudy Black Hekaté 
Patty Color Vinny Vrch 
Hil Color Vinny Vrch 
InnCvet Vinny Vrch 
Nevskaja Uslada Tsvetnaya Zhemchuzh 
Stensöbäcken's AFifi 
Vanilnaya Nuga Iz AzovCity 
Irish Kream Doctor Gaffs 
Nevskaja Uslada Sladkaya Vishenka 
Stensöbäcken's Bixa 
Shibumi's Hedvig 
Fyra av hundarna är uppfödd i Sverige, tre i Ryssland, en i Vitryssland och resterande i Tjeckien. 
Det innebär att närmare 5,6 % av de svenskregisterade hundarna erövrat titeln SE UCH. Eftersom det bara är 48 hundar som ställts ut av de 233 registrerade (varav ett 10 tal endast vid ett tillfälle) innebär det att 27 % av resens utställda hundar tilldelats championat. Frågan är om det beror på mycket hög kvalité inom rasen eller på ett allt för generöst utbud av cert.
Noteras kan också att rasen idag har en standard i svensk översättning. 

Fotnot:
Avelskommittén informerar   Här kan du läsa om beslut och annat som Avelskommittén är ansvarig för och tycker är viktigt att du läser. 
Ingen omregistrering av bolognese och russkaya tsvetnaya bolonka från Tjeckien: 
Information gällande exportstamtavlor utfärdade av tjeckiska kennelklubben för hundar av raserna bolognese och russkaya tsvetnaya bolonka: 
Svenska Kennelklubbens avelskommitté har beslutat att från och med 1 juli 2009 inte omregistrera hundar av raserna bolonka och bolognese som importerats från Tjeckien. Beslutet kommer att träda i kraft om SKK vid
den tidpunkten inte fått klargörande information från tjeckiska kennelklubben om vilka registreringsregler som tillämpas för dessa raser i Tjeckien. 
Frågorna gäller främst reglerna för inkorsning av bolognese i rasen bolonka samt tillåtna färger inom rasen bolognese. SKK har gjort påstötningar men ännu inte erhållit svar från tjeckiska kennelklubben. 
Beslutet kommer att gälla tills vidare, men dispens kan i undantagsfall medges. Dispensansökan skall då vara SKK tillhanda innan hunden importerats till Sverige och innehålla en kopia av hundens tjeckiska registreringsbevis. 
Ansökan om dispens ställs till SKKs avelskommitté. 
För importerade hundar som redan är omregistrerade i SKK gäller följande: 
Bolognese: Ingen förändring 
"Bolonka": Endast hund som Svenska Kennelklubben utifrån tillgängliga uppgifter bedömer vara "bolonka" kommer att finnas kvar i SKKs databas. Det betyder att den i SKK registrerade "bolonka" som i sin härstamning har inkorsning av bolognese kommer att få en ofullständig härstamning i SKKs databas. 
Frågor besvaras av 
UllaBritt Karlmann  Telefon 08795 30 00 Epost ullabritt.karlmann@skk.se   


Copyright © 2014 Petra.Lindberg Allt material på vår webbplats (https://shibumis.webnode.se/shibumis/) är copyrightskyddat av Petra Lindberg. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade enligt Bernkonventionens bestämmelser. För att använda material från vår webbplats krävs ett skriftligt tillstånd från Petra Lindberg. För att ansöka om tillstånd till att använda delar